Allt om svensk entreprenad - alla entreprenadföretag i Sverige

Entreprenader.eu - Guide till svensk entreprenad


Med begreppet entreprenad avses ett åtagande mellan en beställare och en entreprenör, där entreprenören ska utföra en leverans eller ett arbete till ett i förväg uppgjort pris inom en viss tid. I en entreprenad kan både material och arbete ingå och i vissa fall ingår endast arbetet.

Framförallt så förekommer entreprenad och entreprenörer inom bygg- och anläggningsverksamheter. Några exempel inkluderar byggnation av fastigheter och större hus, brogyggen samt vägbyggen. Själva ordet entreprenad härstammar från det franska språket (entreprendre) vilket betyder ”att företa sig”. På grund av denna definition används begreppet entreprenör även inom flera andra branscher än byggentreprenad. En entreprenör anses vara initiativrik, företagsam, eldsjäl samt pionjär.

Entreprenadformer

Det finns flera olika former av entreprenad att välja mellan, nedan är några exempel:

Delad entreprenad
Totalentreprenad
Generalentreprenad


Förutom ovan exempel på entreprenadformer så finns det flera andra som kan användas vid olika sammanhang. Läs mer om entreprenadformer.

Read More